iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศ เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=447268 Mon, 29 Jun 2020 13:46:06 +0700 ประชุมผู้ปกครอง http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=447267 Mon, 29 Jun 2020 13:35:21 +0700 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล และคณะ http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=447049 Wed, 10 Jun 2020 14:55:42 +0700 การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=446754 Fri, 15 May 2020 17:16:49 +0700 การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=446597 Thu, 30 Apr 2020 17:03:17 +0700 แบบสำรวจควมพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=446319 Fri, 10 Apr 2020 09:00:36 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนน 100 เต็ม http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=446048 Fri, 27 Mar 2020 12:20:34 +0700 เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=446047 Fri, 27 Mar 2020 11:40:05 +0700 รับสมัครนักเรียนใหม่ (ออนไลน์ )ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445976 Fri, 20 Mar 2020 16:50:43 +0700 ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุพิเศษ http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445946 Thu, 19 Mar 2020 15:24:04 +0700 . http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445510 Thu, 20 Feb 2020 11:07:38 +0700 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 Solidarity http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445509 Thu, 20 Feb 2020 11:07:11 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนของจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากการได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445457 Mon, 17 Feb 2020 15:15:54 +0700 พิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คริสตจักรตรัง http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445456 Mon, 17 Feb 2020 15:13:25 +0700 ค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5-7 กุมภาพันธุ์ 2563 ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445412 Wed, 12 Feb 2020 13:08:09 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445283 Thu, 30 Jan 2020 12:59:21 +0700 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445164 Mon, 20 Jan 2020 13:45:28 +0700 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445134 Wed, 15 Jan 2020 18:43:23 +0700 กิจกรรมวันเด็ก http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445133 Wed, 15 Jan 2020 18:42:15 +0700 โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445068 Fri, 10 Jan 2020 11:16:29 +0700 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสประจำปีการศึกษา2562 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444913 Tue, 24 Dec 2019 15:20:56 +0700 WALK AND RUN ต.ค.ศ. วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 1 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444912 Tue, 24 Dec 2019 15:20:18 +0700 งาน http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444855 Fri, 20 Dec 2019 10:36:03 +0700 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ งาน http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444844 Thu, 19 Dec 2019 11:17:30 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444719 Tue, 10 Dec 2019 11:18:03 +0700 งาน http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444675 Fri, 06 Dec 2019 14:00:05 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียน IEP http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444337 Tue, 12 Nov 2019 14:22:42 +0700 กีฬาแห่งชาติ http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444266 Wed, 06 Nov 2019 10:54:33 +0700 ประชุมผู้ปกครอง http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444265 Wed, 06 Nov 2019 10:54:03 +0700 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444264 Wed, 06 Nov 2019 10:41:14 +0700 โ่รงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 Water Rocket Thailand Championship 18 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444110 Tue, 22 Oct 2019 17:02:32 +0700 รีทรีตบุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444109 Tue, 22 Oct 2019 17:01:59 +0700 ต.ค.ศ. วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 1 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443649 Wed, 18 Sep 2019 12:08:23 +0700 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443598 Fri, 13 Sep 2019 13:46:46 +0700 มอบรางวัลคอซิมบี้ http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443597 Fri, 13 Sep 2019 13:45:43 +0700 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443512 Sat, 07 Sep 2019 15:58:06 +0700 นักเรียนห้องเรียนพิเศษมาเก็บตัวอย่างวิชาวิทย์ และนักเรียนม.5 เก็บขยะ ณ ชายหาดมดตะนอย http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443433 Mon, 02 Sep 2019 20:09:05 +0700 . http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443334 Mon, 26 Aug 2019 17:57:09 +0700 . http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443333 Mon, 26 Aug 2019 17:56:56 +0700 . http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443221 Tue, 20 Aug 2019 09:02:48 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูควบคุมที่ผ่านรอบคัดเลือกภาคใต้ เข้าชิงชนะเลิศ จรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 18 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443220 Tue, 20 Aug 2019 08:47:23 +0700 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้จัดค่ายอาสายุวกาชาดขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตฯอาคาร อ.ย.ต. 100 ปี โดยมีผู้อำนวยการฝึก คือ อ.ปิยพรรณ กาฬวงศ์ ในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443182 Fri, 16 Aug 2019 12:30:21 +0700 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443072 Fri, 09 Aug 2019 14:44:51 +0700 ประชุมวิชาการ http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443071 Fri, 09 Aug 2019 14:44:16 +0700 . http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442997 Tue, 06 Aug 2019 08:42:14 +0700 ซุปเปอร์จิ๋ว http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442996 Tue, 06 Aug 2019 08:42:00 +0700 จรวด http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442919 Tue, 30 Jul 2019 17:35:04 +0700 . http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442918 Tue, 30 Jul 2019 17:34:51 +0700 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442898 Sun, 28 Jul 2019 16:58:51 +0700 แข่งขันกีฬาสีภายใน TCS GAME ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 http://www.tcs.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442766 Mon, 15 Jul 2019 08:19:48 +0700