สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

-เปิดทำการการสอนนักเรียนทุกคนตามปกติ วันจันทร์ - ศุกร์

-มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนตามแนวทางบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเอกชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Tags :

view