สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยสถาบันคริสเตียนนิเทศน์สัมพันธ์ CCI มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในหัวข้อ Dare to be different กล้าที่จะแตกต่าง ณ ห้องประชุม อาคารศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย

Tags :

view