สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                        ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิชาการ 2561

                          1. คำสั่งกระทรวง   คลิกที่นี่

                          2. ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐาน  คลิกที่นี่

                          3. ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลา      คลิกที่นี่

                          4. คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ   คลิกที่นี่

                          5. วิทยาศาสตร์   คลิกที่นี่

                          6. คณิตศาสตร์    คลิกที่นี่

                          7. ภูมิศาสตร์       คลิกที่นี่

                          8. เอกสารพัฒนาหลักสูตร   คลิกที่นี่ 

****************************************************

view