สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การพัฒนาทักษะการคิด

    ระดับประถมศึกษา

1. การคิด ประถม การงาน                คลิกที่นี่                    

2. การคิด ประถม คณิตศาสตร์          คลิกที่นี่

3. การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่

4. การคิด ประถม ภาษาไทย             คลิกที่นี่

5. การคิด ประถม วิทยาศาสตร์          คลิกที่นี่

6. การคิด ประถม ศิลปะ                   คลิกที่นี่

7. การคิด ประถม สังคมศึกษา           คลิกที่นี่

8. การคิด ประถม สุขศึกษา               คลิกที่นี่

    ระดับมัธยมศึกษา

1. การคิด มัธยม การงาน                 คลิกที่นี่

2. การคิด มัธยม คณิต                    คลิกที่นี่

3. การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ    คลิกที่นี่

4. การคิด มัธยม ภาษาไทย              คลิกที่นี่

5. การคิด มัธยม ศิลปะ                    คลิกที่นี่

6. การคิด มัธยม สังคม                    คลิกที่นี่             

7. การคิด มัธยม สุขศึกษา                คลิกที่นี่

8. การคิด วิทย์ มัธยม                      คลิกที่นี่

view