สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net  ได้คะแนน 100 เต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนน 100 เต็ม

O-NET  ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม คือ เด็กชายพิรุฬห์  คูหาไ...

อ่านต่อ
 
 เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

ี่ยนแปลง       หากนักเรียนจำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงผลการเรี...

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียนใหม่ (ออนไลน์ )ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนใหม่ (ออนไลน์ )ประจำปีการศึกษา 2563

5Hm7Z6 -หรือตาม QR Code ข้างล่างนี้ ...

อ่านต่อ
 
ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุพิเศษ

ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุพิเศษ

ตามประกาศคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังเอกสารแนบต่อไปนี้  คลิก......

อ่านต่อ
 
 
view