สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน)   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียนออนไลน...

อ่านต่อ
 
การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน)    โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

nbsp;ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียน...

อ่านต่อ
แบบสำรวจควมพร้อม  การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)

แบบสำรวจควมพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)

รัง  สังกัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ***  กรุณากรอกให้เสร็...

อ่านต่อ
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net  ได้คะแนน 100 เต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนน 100 เต็ม

O-NET  ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม คือ เด็กชายพิรุฬห์  คูหาไ...

อ่านต่อ
 เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

ี่ยนแปลง       หากนักเรียนจำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงผลการเรี...

อ่านต่อ
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ (ออนไลน์ )ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนใหม่ (ออนไลน์ )ประจำปีการศึกษา 2563

5Hm7Z6 -หรือตาม QR Code ข้างล่างนี้ ...

อ่านต่อ
ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุพิเศษ

ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุพิเศษ

ตามประกาศคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังเอกสารแนบต่อไปนี้  คลิก......

อ่านต่อ
 
view