สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ด่วน!  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษารับสมัครครูผู้สอนจำนวน 1 ตำแหน่ง

ด่วน! โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษารับสมัครครูผู้สอนจำนวน 1 ตำแหน่ง

ังกฤษ จำนวน : 1 อัตรา เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ :ไม่จำกัด ...

อ่านต่อ
 
รีทรีตบุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ปี 2561

รีทรีตบุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ปี 2561

ได้เข้าร่วมกิจกรรมรีทรีตบุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ
 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

าศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 ณ...

อ่านต่อ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

นวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคาร อ.ย.ต.100 ปี โดยมีการแสดงของนักเรียนระดับเตร...

อ่านต่อ
 
ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส

ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส

งอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสตามสถานที่ต่างๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, รองนายกเ...

อ่านต่อ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ยภาพบุคลากรครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้กับผู้บริหาร คณะทำ...

อ่านต่อ
 
ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เยี่ยมและให้กำลังใจ

ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เยี่ยมและให้กำลังใจ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผป.สุรพงศ์  มิตรกูล  และ ปลัดสำนักเลขาธิการสภา...

อ่านต่อ
view