สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ในคราวลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. และคณะทำงาน


Tags :

view