สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

>>>ครั้งที่ 1 ประชุมระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่ และ มัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563


>>>ครั้งที่ 2 ประชุมระดับชั้น  อนุบาล2-3 ประถมศึกษาปีที่ 2-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6  เมื่อวันเสาร์ ที่่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2563


Tags :

view