สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

 สามารถศึกษารายละเอียด

คู่มือการใช้งาน  และ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน

ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียนออนไลน์

ทางเข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์  คลิก>>>

Tags :

view