สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนปรับพื้นฐาน  ระดับชั้น ป.1,  ม.1 และ  ม.4  สามารถศึกษารายละเอียด

คู่มือการใช้งาน  และ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน

ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียนออนไลน์

ทางเข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์  คลิก>>>

Tags :

view