สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนน 100 เต็ม

          โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET  ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

คือ เด็กชายพิรุฬห์  คูหาไพบูลย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

Tags :

view