สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

        ทางโรงเรียนขอเลื่อนการรับผลการเรียน (ป.พ.)ของวันที่ 30 มี.ค. 63 นี้ไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
     หากนักเรียนจำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงผลการเรียนเร่งด่วน ให้ติดต่อเป็นรายกรณีผ่านทางคุณครูประจำชั้น หรือ เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนโดยตรง โทร 075-218171

Tags :

view