สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุพิเศษ

นักเรียน อ.3,ป,6,ม.3 รับผลการเรียน 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ม.6 รับปพ. 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ปิดตามประกาศคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังเอกสารแนบต่อไปนี้  คลิก...

Tags :

view