สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนของจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากการได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

นงานทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ (ภาคใต้) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.จังหวัดกระบี่

ดังผลการแข่งขันต่อไปนี้ คลิก!!!!


การแข่งขันแอโรบิก 

ช่วงชั้นที่ 3-4 (ม.1-6) 10 คน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 3 คน

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 2 คน


การแข่งขันซูโดกุ

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เดี่ยว

การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 2 คน

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 3 คนช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) 3 คน

การแข่งขันซูโดกุ

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เดี่ยว

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง / การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เดี่ยว / ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เดี่ยว

การเล่านิทานคุณธรรม 

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เดี่ยว

การจัดสวนถาดแบบชื้น

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 3 คน

การแข่งขันประติมากรรม

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) 3 คน

การแข่งขันคัดลายมือ

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เดี่ยว


Tags :

view