สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คริสตจักรตรัง

"จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป  และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้น"

Tags :

view