สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7 จังหวัด  เช่น เขื่อนลำตะคอง อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา  ชมโครงการการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร  เป็นต้น  ในระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา

Tags :

view