สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป  คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป  คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทุนเรียนดี  คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.)  คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้องเรียนทั่วไป  คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้องเรียนทุนเรียนดี  คลิกที่นี่

Tags :

view