สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งาน “Open House เปิดประตูสู่ T.C.S ครั้งที่ 4”

เปิดประตูสู่  T.C.S.  ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ  ฐานกิจกรรมความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  นิทรรศการผลงานต่างๆของโรงเรียน

สามารถดูรายละเอียดดังลิ้งข้างล่างต่อไปนี้

   1.หนังสือเชิญ คลิก

   2.กำหนดการ Open House  คลิก

   3.ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ  คลิก

   4.ใบสมัครการแข่งขันทุกรายการ  คลิก

   5.เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  คลิก

   <<เกณฑ์การแข่งขันที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น จะยึดตามเกณฑ์ของงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน>>

                  - การแข่งขันซูโดกุ  คลิก

                  - มารยาทไทย , การเล่านิทานคุณธรม , ร้องเพลงคุณธรรม  คลิก

Tags :

view