สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ได้รับการคัดเลือกผลิตคลิปวีดีโอ เพื่อส่งไปยังสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562

         โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ส่งบทถ่ายทำ (Story board) หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง โดยได้รับการคัดเลือกผลิตคลิปวีดีโอ เพื่อส่งไปยังสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562  ซึ่งนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

Tags :

view