สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มีคะแนนสอบ O-NET ในระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561

    ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริญ ผลิผล และเด็กหญิงปิยธีรา สายวารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มีคะแนนสอบ O-NET ในระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561

 

Tags :

view