สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

   ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

                    1.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1   คลิกที่นี่

                    2.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2   คลิกที่นี่

                    3.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3  ห้องทุนเรียนดี   คลิกที่นี่

                    4.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4   ห้องเรียนพิเศษ  สสวท.  คลิกที่นี่

                    ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562  

                    1.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  แผนการเรียน   คณิตศาสตร์-ภาษาอักฤษ  คลิกที่นี่

                    2.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  แผนการเรียน   ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  คลิกที่นี่

                    3.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3  แผนการเรียน   วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่

                    4.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4  ห้องทุนเรียนดี  แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่

 

           หมายเหตุ  :  นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถสั่งจองหนังสือเรียนได้ตั้งแต่  วันที่  7  พฤษภาคม 2562  เวลา  08.00 - 12.00 น.

Tags :

view