สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย

         นางสาวชนัญญา วัชรพิสุทธิ์. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ซีอาน เจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Tags :

view