สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

***********************************************           

ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

              ประเภทแม่นยำ  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

              ประเภทยิงไกล  ระดับประถมศึกษา

                                                                                     

                                                                        

                                                                       

Tags :

view