สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รางวัลเหรียญทองกีฬาปันจักสีลัตจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 กรมหลวงชุมพรเกมส์

            โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 กรมหลวงชุมพรเกมส์   ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัต ได้แก่ นายกฤษกร เทพวิเชียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4   และนายภาคภูมิ กิจธิคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 กาแข่งขันนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18-28 ตุลาคม 2561

                          

                          

                         

                               

Tags :

view