สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กติกาและเกณฑ์การแข่งขัน งาน Open House ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

             กติกาและเกณฑ์การแข่งขัน งาน Open  House ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2561   

                     ระหว่างวันที่  21-23  พฤศจิกายน  2561  ณ  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

1. เกณฑ์การแข่งขันงาน  Open  house ระดับชั้นปฐมวัย    คลิกดาวน์โหลดที่นี่

2. เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            คลิกดาวน์โหลดที่นี่

3. เกณฑ์การแข่งขันกติกากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 

หมายเหตุ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน)      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา(ว่ายน้ำ) 

                กติกาและเกณฑ์การแข่งขันให้ยึดตามงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

                

Tags :

view