สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ห้อง IEP) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน IEP)  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2)  ปีการศึกษา 2561 

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน IEP)  คลิกที่นี่

          รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป (ครั้งที่ 2)  ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่

หมายเหตุ: นักเรียนiระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ขอให้มามอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

ปีการศึกษา 2561  ภายในวันที่  19-23 มีนาคม  2561   ถ้าไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  โทร...075-218171  ในวันและเวลาราชการ)

                              ประกาศ ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561

Tags :

view