สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคาร อ.ย.ต.100 ปี โดยมีการแสดงของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ชั้นปฐมวัย และมีการเล่นเกมส์ต่างๆของเด็ก


**********************************


Tags :

view