สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายการแข่งขันทักษะวิชาการ

รายการแข่งขันทักษะวิชาการ   "Open House เปิดประตูสู่ T.C.S. ครั้งที่ 2"

ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษำ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  วันที่ 17 -19  มกราคม พ.ศ. 2561

                     1. หนังสือเชิญ และ กำหนดการงาน " Open House เปิดประตูสู่ T.C.S. ครั้งที่ 2 "   คลิกที่นี่

                     2. ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ  วันที่ 17 -19  มกราคม พ.ศ. 2561  คลิกที่นี่

                     3. แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่

                     4. เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย , คณิตฯ , วิทย์ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ , สุขศึกษาและพลศึกษา  คลิกที่นี่

                     5. เกณฑ์การแข่งขันระดับปฐมวัย  คลิกที่นี่ 

Tags :

view