สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส

                   ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ร่วมกันออกไปร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสตามสถานที่ต่างๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง, สถานีตำรวจ, โรงเรียน, บ้านประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  และบ้านของคณะครู-อาจารย์  โดยทางโรงเรียนฯได้จัดให้มีการร้องเพลงอวยพรขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 15  ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

**************************************************

Tags :

view