สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เยี่ยมและให้กำลังใจ

                   เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ท่านเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผป.สุรพงศ์  มิตรกูล  และ ปลัดสำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  คศ.ปริญญา ตาวินโน เดินทางมาเยี่ยม พบปะพูดคุยและให้คำแนะนำ ผู้บริหาร และคณะครู ในการดำเนินงาน

***********************************

Tags :

view