สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ค่ายบูรณาการเชิงวิชาการ

                    โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้จัดค่ายบูรณาการเชิงวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560  ณ ซีสโตนโฮเทล อ.สิชล   จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

*********************************************************

Tags :

view