สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน)   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  สามารถศึกษารายละเอียด คู่มือการใช้งาน  และ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียนออนไลน...

อ่านต่อ
การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน)    โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนปรับพื้นฐาน  ระดับชั้น ป.1,  ม.1 และ  ม.4  สามารถศึกษารายละเอียด คู่มือการใช้งาน  และ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียน...

อ่านต่อ
แบบสำรวจควมพร้อม  การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)

แบบสำรวจควมพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อำเภอ เมือง  จังหวัด ตรัง  สังกัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ***  กรุณากรอกให้เสร็...

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net  ได้คะแนน 100 เต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนน 100 เต็ม

          โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET  ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม คือ เด็กชายพิรุฬห์  คูหาไ...

อ่านต่อ
 เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

เนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดตรังปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19

        ทางโรงเรียนขอเลื่อนการรับผลการเรียน (ป.พ.)ของวันที่ 30 มี.ค. 63 นี้ไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       หากนักเรียนจำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงผลการเรี...

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ