สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 -เปิดทำการการสอนนักเรียนทุกคนตามปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ -มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป...

อ่านต่อ
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล และคณะ

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล และคณะ

ในการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563

อ่านต่อ
การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน)   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ (ช่วงปิดภาคเรียน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  สามารถศึกษารายละเอียด คู่มือการใช้งาน  และ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียนออนไลน...

อ่านต่อ
การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน)    โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนการสอนระบบออนไลน์(เรียนปรับพื้นฐาน) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มูลนิธิในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

การเรียนปรับพื้นฐาน  ระดับชั้น ป.1,  ม.1 และ  ม.4  สามารถศึกษารายละเอียด คู่มือการใช้งาน  และ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรหัสการเข้าใช้งาน ได้ในหน้าเว็ปไซต์ระบบห้องเรียน...

อ่านต่อ
แบบสำรวจควมพร้อม  การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)

แบบสำรวจควมพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อำเภอ เมือง  จังหวัด ตรัง  สังกัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ***  กรุณากรอกให้เสร็...

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ